moderní zakázková kalírna, která nabízí široké spektrum služeb tepelného a chemicko-tepelného zpracování.

Našimi prioritami jsou kvalita poskytovaných služeb, rychlost zpracování a zodpovědné podnikání.
MEDUNA vakuová kalírna
 


MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - univerzální partner pro tepelné zpracování kovů

Naše společnost staví na podnikatelské tradici jejího zakladatele, pana Miroslava Meduny a jeho firmy, založené v roce 1999. Prioritou našeho týmu je dlouhodobá spolupráce založená na individuálním přístupu k potřebám našich zákazníků.

Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti tepelného zpracování a chemicko-tepelného zpracování, zejména:

logo kalirna50poradenskou činnost v oblasti použití materiálů a jejich tepelného zpracování
logo kalirna50zušlechťování, kalení do různých kalicích médií vč. vakuového kalení
logo kalirna50
cementaci vč. podtlakové,  nitrocementaci, nitridaci, karbonitridaci

logo kalirna50
analytické metody vč. metalografie a spektrální analýzyKompletní přehled našich služeb najdete na stránce Služby

Zobrazení položek podle značky: Popouštění

úterý, 30 září 2014 00:00

Popouštění

Popouštění je další stupeň tepelného zpracování oceli, který následuje po zmrazování nebo ve většině případů přímo po kalení. Je to proces spočívající v ohřevu martenzitické struktury na teploty nižší než je teplota A1, výdrži na této teplotě po určitou dobu a poté v ochlazení na teplotu okolí. Účelem popouštění je zvýšení houževnatosti struktury a snížení vnitřního pnutí vzniklého při kalení.

Rozlišuje se nízkoteplotní popouštění, nazývané též napouštění nebo popouštění na barvu, jež je ohřev oceli na teploty do cca 350°C, a vysokoteplotní popouštění, tzv. zušlechťování, které je definováno jako ohřev na teploty nad cca 400°C.

Minimální doba výdrže na popouštěcí teplotě je závislá na velikosti součásti a obecně by neměla být nižší než 2 hodiny. Počet procesů popouštění bývá v závislosti na typu oceli různý. Nelegované a nízkolegované oceli se zpravidla popouští pouze jednou. Středně a vysokolegované oceli a některé nástrojové oceli obvykle 2x až 3x. Speciálním případem jsou nástrojové rychlořezné oceli legované Co, které se popouštějí čtyřikrát. V případě vícenásobného popouštění se teplota druhého, resp. posledního popouštění volí o 10 - 20°C nižší než teplota předchozího popouštění.

K popouštění se v praxi používají jednoduché vzduchové pece bez ochranné atmosféry, pece s ochrannou atmosférou N a také pece vakuové.
Zajímavost: Pro některé legované oceli je typické, že při kalení z vyšších teplot a následném popouštění na teploty nad 500°C se v určitém intervalu teplot jejich tvrdost a pevnost nesnižuje, ale naopak zvyšuje do určitého maxima a poté opět klesá. Tato tvrdost může být vyšší než tvrdost přímo po kalení (tzv. prvotní - primární tvrdost) a označuje se jako druhá - sekundární tvrdost. Je to způsobeno precipitací speciálních karbidů legur v oceli (např. V, Mo) a také rozpadem části zbytkového austenitu. Toto tzv. kalení a popouštění na sekundární tvrdost se využívá mj. tam, kde se oceli po tepelném zpracování povlakují vrstvami TiN nebo nitridují. Pokud nedojde k překročení teploty popouštění, sekundární tvrdost ocelí pracujících při vysokých teplotách neklesá.
Zveřejněno v Procesy po vytvrzování
Označeno v 

Novinky

Dopravní omezení v okolí kalírny

Vážení zákazníci, v bezprostředním okolí kalírny MEDUNA dochází v termínu 19.4. - 31.5.2023 k dopravním omezením z důvodu uzavírky…

METALOGRAFICKÉ ŠKOLENÍ V LABORATOŘI QATM V NĚMECKU

V polovině března se naše kolegyně z laboratoře a kontroly kvality zúčastnily perfektně zorganizovaného dvoudenního metalografického školení…

ÚSPORY ENERGIE V KALÍRNĚ

Novou střechu prostřední výrobní haly jsme nechali vyměnit již dříve, abychom na ní mohli nechat…

NA ÚSPORY SI POSVÍTÍME

V celém objektu prostřední haly jsme vyměnili osvětlení, a to jak v samotné výrobní hale, tak…

VÝZKUM A VÝVOJ – VYUŽÍTÍ ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

V naší indukční kalírně úspěšně využíváme induktory vyrobené nejen konvenčním způsobem, ale také metodami aditivní výroby… 

Kvalita

ISO 45001

Hlavním kapitálem naší společnosti jsou lidé, její zaměstnanci, ale i externí spolupracovníci.

Naše firma cítí povinnost chránit si svá nejcennější aktiva a proto jsme integrovali přísné principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví do veškerých našich činností.

ISO 45001 tvoří, spolu s ISO 9001 a ISO 14001, certifikovaný integrovaný systém.

Stáhnout certifikát

ISO 14001

Vedení společnosti si plně uvědomuje svou odpovědnost vůči životnímu prostředí a nutnost maximálně skloubit aktivity firmy s principy trvale udržitelného rozvoje.

Za tímto účelem byl od roku 2014 doplněn vnitřní systém řízení o environmentální aspekty.Stáhnout certifikát

ISO 9001

Systém řízení jakosti společnosti je nově certifikován v souladu se standardy ISO 9001:2016.

V naší společnosti je úsilí o nejvyšší kvalitu součástí každodenního života firmy.
Důkazem toho je nejen pravidelná certifikace kvality, ale také i desítky úspěšných zákaznických auditů. Kvalita je v naší firmě prioritou číslo jedna.

Stáhnout certifikát


další informace najdete na stránce Politika jakosti